Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tại sao máy tính của tôi không mở được định dạng .docx; xin hướng dẫn
Người gửi: Nguyễn Văn Toàn - Nam Đông (Ngày gửi: 13/02/2017)
Đáp:

Để mở được định dạng .docx bạn phải cài bộ ofice 2007 trở lên.

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.297