Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi có thể kiểm tra số điện thoại của các đơn vị trực thuộc UBND huyện ở đâu ?
Người gửi: XYZ - Nam Đông (Ngày gửi: 19/01/2017)
Đáp:

Bạn có thể truy cập tại đây:

https://namdong.thuathienhue.gov.vn/?gd=17&cn=69&cd=3

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.675.175
Truy cập hiện tại 4.250