Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Đề nghị huyện sớm quan tâm lãnh chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết sớm cho dân.
Người gửi: Hương Hòa - Nam Đông (Ngày gửi: 18/01/2017)
Đáp:

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa VI năm 2016

 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được thực hiện theo Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Hiện nay, trên địa bàn huyện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 25 ngày làm việc. Các trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đảm bảo thì sẽ có phiếu trả hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục còn thiếu. Đề nghị cử tri trực tiếp liện hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện để được giải quyết. Riêng một số trường hợp, do cán bộ trước đây tiếp nhận nhưng chưa giải quyết, đề nghị UBND xã Hương Hòa rà soát, cũng cố hồ sơ tồn đọng gửi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định, tránh tình trạng nhân dân kiến nghị, phản ánh kéo dài.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.223
Truy cập hiện tại 181