Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6
False 1199Ngày cập nhật 08/06/2024

Ngày 03/6/2024 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp thường kỳ tháng 5. Do đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đánh giá hoạt động tháng 5 và  triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất như sau:

 

- Thường trực HĐND huyện tổ chức triển khai đôn đốc thực hiện Thông báo liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 8, sáu tháng đầu năm theo luật định.

- Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn.

- Đôn đốc UBND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn các văn bản trình tại kỳ họp thứ 8.

- Đôn đốc các Tổ Đại biểu HĐND huyện khóa VII tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

- Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện:

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

Hoàn thành Tờ trình và chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2025 trình tại kỳ họp thứ 8 – sáu tháng đầu năm 2024;

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8;

Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 7;

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025;

- Đôn đốc Thường trực HĐND các xã, thị trấn chủ động tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm 2024.

- Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024.

- Tăng cường giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực; đặc biệt Nghị quyết về kinh tế-xã hội; thu chi ngân sách năm 2024 của HĐND huyện.

- Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện.

- Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch.           

Qua đó, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện bám chức năng nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ theo luật định cùng nhau thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong thời gian tới./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.015.903
Truy cập hiện tại 2.766