F:\F_Portal\namdong.hue.gov.vn\UploadFiles Cổng thông tin điện tử huyện Nam Đông
Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về việc xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4
False 879Ngày cập nhật 24/11/2022

    Ngày 22/11/2022 Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm việc với UBND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 4. Thành phần tham dự bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí  Huỳnh Thị Lan – PCT HĐND huyện phó đoàn; các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; phía UBND huyện có đồng chí Lê Thanh Hồ - PCT UBND huyện cùng các phòng ban chuyên môn và các ngành liên quan.

 

     Qua giám sát thực tế đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã nghiên cứu trả lời 29/29 ý kiến, kiến nghị cử trị tại báo cáo tổng hợp số 07/BC-HĐND của HĐND huyện đạt 100%. Trong đó: Có 04 ý kiến được trả lời trực tiếp tại kỳ họp thứ 4, còn 25 ý kiến trả lời tại kỳ họp thứ 5. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện thực hiện đầy đủ; từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã làm văn bản chuyển đến cấp trên giải quyết.

     Tuy nhiên, Thường trực HĐND huyện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành quan tâm một số vấn đề sau: Đối với Công ty cấp thoát nước, cố găng đẩy nhanh tiến độ thực hiện; về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp đổi, nên có giải pháp tháo gỡ cho cho bà con để đẩy nhanh tiến độ; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khẩn trương rà soát lại các dự án đầu tư phát triển sản xuất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đối với các ý kiến giao cho cấp xã xử lý, cần kiểm tra đôn đốc thực hiện./.

 

 

Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.006
Truy cập hiện tại 4.878