F:\F_Portal\namdong.hue.gov.vn\UploadFiles Cổng thông tin điện tử huyện Nam Đông
Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân huyện ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
False 5011Ngày cập nhật 05/10/2022

        Ngày 04/10/2022 Thường trực HĐND họp thống nhất và ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND về việc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thành phần đoàn giám sát bao gồm: Đồng chí Mai Văn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng đoàn; đồng chí Trần Văn Hát - Chủ tịch UBMT huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó 2 Ban của HĐND huyện; mời các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị liên quan như: Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Tài chính – KH huyện, Lao động TB-XH huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

            Qua đó, Thường trực HĐND huyện thống nhất:

            Mốc thời gian giám sát từ năm 2020 đến tháng 9/2022;

           Lịch giám sát bắt đầu từ ngày 13/10/2022 kết thúc vào ngày 20/10/2022;

          Thường trực HĐND huyện, yêu cầu các cơ quan được giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên và gửi trước cho Đoàn giám sát chậm nhất 02 ngày trước ngày đoàn tổ chức giám sát./.

 

Tập tin đính kèm:
Vương Thị Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.989.570
Truy cập hiện tại 3.997