Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết về việc thông qua đề án "Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030
False 1241Ngày cập nhật 24/11/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông ban hành Nghị quyết về việc thông qua đề án "Quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030. Mục tiêu sớm hoàn thành việc lập đầy đủ, có chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; quản lý quy hoạch đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng đô thị, xây dựng thị trấn Khe Tre đạt chuẩn “Văn minh đô thị” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Nam Đông đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.002.264
Truy cập hiện tại 4.717