Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Đông khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
False 1138Ngày cập nhật 24/11/2021

Hội đồng nhân dân huyện ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Nam Đông khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm 6 Chương và 26 Điều quy định về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, các mối quan hệ công tác và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện Nam Đông khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.002.892
Truy cập hiện tại 98