Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
False 3081
Ngày cập nhật 13/09/2021

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 đã ban hành Thông báo số 14/TB-HĐTD thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021.

Trong đó, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc, cụ thể:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

(Có danh sách công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Nam Đông năm 2021 kèm theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện)

2. Hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Hồ sơ tuyển dụng (02 bộ) bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

+ Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6 có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Mẫu hồ sơ tuyển dụng được phát hành tại Phòng Nội vụ huyện.

- Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, nộp về Phòng Nội vụ huyện kể từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 07/10/2021.

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

a) Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện sẽ ban hành quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

b) Sau khi nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo thời gian quy định trong quyết định tuyển dụng.

c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời gian quy định thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị Chủ tịch UBND huyện hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

d) Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người trúng tuyển là người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc. Nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ huyện, số điện thoại 0234.3876.117) để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 8