Tìm kiếm
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021
False 303
Ngày cập nhật 04/05/2021

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ – HĐND về đề án nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo, của đoàn giám sát HĐND huyện.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.567
Truy cập hiện tại 4.085