Tìm kiếm
Hội nghị triển khai Kế hoạch Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021
False 893
Ngày cập nhật 30/04/2021

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/03/2021 của UBND huyện về tổ chức Bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021; nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, nhằm khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện năm 2021 đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2021 và cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022.

Hội đồng Bình chọn sản phẩm Công nghiệp NTTB tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. Hội nghị đã thảo luận và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở sản xuất trong quá trình đăng ký hồ sơ tham gia, đồng thời thông qua đó, Hội nghị yêu cầu mỗi xã, Thị trấn rà soát, giới thiệu các cơ sở nông nghiệp nông thôn của địa phương mình tham gia tích cực.

 

Phạm Thị Bích
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.492
Truy cập hiện tại 4.072