Tìm kiếm
Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XVII năm 2021
False 683
Ngày cập nhật 07/04/2021

Sáng ngày 6/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đông, phối hợp với Ban tuyên giáo và Ban tổ chức huyện ủy khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XVII, năm 2021.

 

Trong thời gian 1 tháng, 55 học viên được nghiên cứu, học tập, thảo luận 18 chuyện đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài và sự vận hành, phát triển của xã hội loại người; kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa-Nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ xã hội ở Việt Nam…

Lớp học là điều kiện để học viên trang bị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.681
Truy cập hiện tại 1.925