Tìm kiếm
Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành việc trồng Dứa Cayen thuộc dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu sản phẩm năm 2020.
False 4614
Ngày cập nhật 12/09/2020

Từ ngày 08-11/9/2020 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tổ chức nghiệm thu dự án liên kết trồng và tiêu thụ Dứa Cayen thuộc vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 với tổng diện tích 14 ha/97 hộ thuộc 5 xã (Hương Phú, Thượng Lộ, Hương Sơn, Thượng Nhật và Thượng Quảng). 

Qua kiểm tra đánh giá trên hiện trường người dân đã thực hiện trồng cây đảm bảo với các bước thực hiện theo quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Tuy nhiên trong thời gian tới để cây Dứa sinh trưởng phát triển tốt hơn cần có sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ kỹ thuật trong khâu chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh…Hy vọng trong thời gian tới cây dứa Cayen sẽ phát triển đúng theo định hướng của Nghị quyết đại hội huyện đảng bộ đã đề ra./.

Phan Trần Duy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 501