Tìm kiếm
Tổng kết công tác xây dựng đảng
False 5432
Ngày cập nhật 10/01/2020

Sáng ngày 10/1, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

        Năm qua, công tác xây dựng Đảng được quan tâm cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố và nâng cao. Trong năm, Huyện ủy, Ban Thượng vụ Huyện ủy thực hiện hoàn thành 9/9 cuộc kiểm tra tại 9 tổ chức đảng và 7 đảng viên…Trong năm đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 8 trường hợp đảng viên vi phạm, giảm 8 trường hợp so với năm 2018; ra quyết định xóa tên 1 đảng viên. Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ, nhìn chung nhận thức và trách nhiệm về quy chế dân chủ của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến, đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương.

        Năm 2020 toàn Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đẩng cấp trên, gắn với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020; tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, có chất lượng hiệu quả các khâu của công tác cán bộ; công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp..,.

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.623