Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Nghiêm túc thực hiện quy định về cấp Giấy CNQSD đất.
False 4687Ngày cập nhật 06/04/2024

UBND huyện có nhận Báo cáo số 199/CB-CVVP ngày 29/3/2024 của Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện về việc phát hiện Giấy CNQSD đất giả trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tổ chức thông tin, truyên truyền cho nhân dân biết các thủ đoạn làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước (Giấy CNQSD đất) để phòng tránh.

- Chỉ đạo công chức địa chính rà soát các thửa đất để tiến hành thông báo kê khai đăng ký, hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất đảm bảo đúng trình tự, quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, các “dịch vụ” ngoài luồng trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy CNQSD đất.

2. Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

 - Tăng cường bố trí cán bộ hỗ trợ các xã, thị trấn để tổ chức rà soát, kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp còn tồn đọng; xử lý nghiêm theo quy định đối với công chức, viên chức, người hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà, cố ý kéo dài thời gian trong giải quyết hồ sơ đất đai.

- Cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

3. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Bố trí cán bộ để tổ chức kiểm tra, rà soát kỷ toàn bộ hồ sơ cấp GCNQSD đất, không để tồn đọng, sai sót hoặc cố ý làm giả; kịp thời trình UBND huyện ký Giấy CNQSD đất đúng quy định.

4. Trưởng công an huyện

Phối hợp Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức điều tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước (Giấy CNQSD đất) không để hình thành các băng, ổ nhóm lừa đảo gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Nguyễn Quyết Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.688