Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay năm 2024 cho Ban quản lý tổ TK&VV.
False 2285Ngày cập nhật 28/03/2024

Thực hiện kế hoạch tập huấn năm 2024 cho cán bộ ngoài hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Trong tháng 3/2024, NHCSXH huyện Nam Đông đã phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức 06 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay cho 238 học viên là Tổ trưởng và Tổ phó tổ TK&VV và 01 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay cho 36 học viên là Lãnh đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã của 10 xã, thị trấn.

Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo và cán bộ NHCSXH huyện được phân công tập huấn đã phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới và hướng dẫn các học viên nắm vững nghiệp vụ để triển khai hiệu quả đến người thụ hưởng và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thông qua các lớp tập huấn này, Lãnh đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV sẽ được NHCSXH trang bị và củng cố vững hơn các nghiệp vụ về quản lý vốn vay nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; nắm bắt kịp thời các chương trình đang triển khai tại NHCSXH để chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người dân có vốn sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tính đến 20/03/2024 NHCSXH huyện Nam Đông đang ủy thác qua 36 Hội, đoàn thể cấp xã, 119 Tổ TK&VV. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,015%, chất lượng Tổ TK&VV ngày càng ổn định và bền vững, trên 95% tổng số tổ TK&VV xếp loại Tốt, không có Tổ TK&VV xếp loại Trung bình hoặc yếu.

 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 2.499