Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông
False 15399Ngày cập nhật 04/11/2023
Vị trí nhà khách

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông tại Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông để thực hiện đầu tư dự án, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa số 127, tờ bản số 15, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

4. Diện tích khu đất đấu giá: 1.382,6 m2;

5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà 02 tầng với tổng diện tích xây dựng 209,1 m2, tổng diện tích sàn là 464,2 m2.

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thùa Thiên Huế đến năm 2030.

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: Diện tích xây dựng/Diện tích thửa đất 70%;

- Tầng cao công trình: ≤ 5 tầng. (Chiều cao tối đa 15m);

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Tuyến đường Khe Tre là 13m so với tim đường;

+ Tuyến đường Đại Hóa 8.25m so với tim đường;

- Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi 4 m so với chỉ giới đường đỏ;

- Yêu cầu kiến trúc: Công trình thiết kế theo công năng sử dụng và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, quy hoạch được phê duyệt;

- Yêu cầu về cây xanh, môi trường: Tăng cường trồng cây xanh khoảng 5% diện tích thửa đất.

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại dịch vụ.

8. Hình thức bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá công khai, rộng rãi.      

9. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh; sau khi hết thời hạn sử dụng đất thì Nhà đầu tư tự thanh lý tài sản trên đất và hoàn trả mặt bằng khu đất để bàn giao cho Nhà nước thông qua đơn vị được giao quản lý.

10. Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm để bán tài sản trên đất,  chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất Nhà khách huyện Nam Đông:

Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 7.404.151.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn./.). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 5.149.000đồng/m2 x 1.264,7m2 = 6.511.940.300 đồng.

- Giá trị tài sản trên đất: 892.210.968 đồng.

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

11. Mức thu tiền đặt trước: 1.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng);

12. Bước giá: 370.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

(Chi tiết theo TB đính kèm)

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.535
Truy cập hiện tại 312