Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024
False 19335Ngày cập nhật 04/11/2023

Thực hiện Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công; Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND; Công văn số 1062/UBND-KTHT ngày 28/2/2022 về việc hướng dẫn quy trình thực hiện hoạt động khuyến công địa phương

Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí khuyến công địa phương năm 2024, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024

a) Thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh) đăng ký thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024.

b) Tổng hợp, gửi hồ sơ đăng ký về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 25/8/2023. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Công văn của UBND các xã, thị trấn đăng ký Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024;

- Phiếu đăng ký thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương của cơ sở công nghiệp nông thôn và các đối tượng khác theo quy định (theo mẫu Phụ lục 2);

- Bảng tổng hợp danh mục các đề án đăng ký kế hoạch khuyến công địa phương (theo mẫu Phụ lục 1).

2. Một số điểm cần lưu ý trong xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024

- Các nội dung hoạt động khuyến công ưu tiên hỗ trợ: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sâu sản phẩm Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, may gia công; các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề truyền thống, cơ sở sản xuất hàng lưu niệm, quà tặng; đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất được ưu tiên xét chọn năm 2024:

+ Hỗ trợ đầu tư sản xuất các loại trà túi lọc; sản xuất các loại cao, phẩm màu thực vật; sản xuất các loại tinh dầu; hỗ trợ phát triển nghề may gia công,....

+ Hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm sử dụng nguyên liệu tại địa phương.

+ Sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ mới, sử dụng nguyên liệu tái tạo, không ô nhiễm môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

 Đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.090