Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo về việc đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông
False 16265Ngày cập nhật 27/10/2023
Vị trí khu đất đấu giá

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông tại Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông để thực hiện đầu tư dự án, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa số 127, tờ bản số 15, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

4. Diện tích khu đất đấu giá: 1.382,6 m2;

(Theo bản vẽ trích đo vị trí thửa đất tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nam Đông lập ngày 11/8/2022 đính kèm).

5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà 02 tầng với tổng diện tích xây dựng 209,1 m2, tổng diện tích sàn là 464,2 m2.

 

6. Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thùa Thiên Huế đến năm 2030.

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

- Mật độ xây dựng: Diện tích xây dựng/Diện tích thửa đất 70%;

- Tầng cao công trình: ≤ 5 tầng. (Chiều cao tối đa 15m);

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Tuyến đường Khe Tre là 13m so với tim đường;

+ Tuyến đường Đại Hóa 8.25m so với tim đường;

- Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi 4 m so với chỉ giới đường đỏ;

- Yêu cầu kiến trúc: Công trình thiết kế theo công năng sử dụng và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, quy hoạch được phê duyệt;

- Yêu cầu về cây xanh, môi trường: Tăng cường trồng cây xanh khoảng 5% diện tích thửa đất.

7. Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại dịch vụ.

8. Mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất:

Căn cứ theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm để bán tài sản trên đất,  chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất Nhà khách huyện Nam Đông:

Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 7.404.151.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn./.). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 5.149.000đồng/m2 x 1.264,7m2 = 6.511.940.300 đồng.

- Giá trị tài sản trên đất: 892.210.968 đồng.

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

9. Mức thu tiền đặt trước: 1.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng);

10. Bước giá: 370.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 23/11/2023.

(Chi tiết theo File đsinh kèm )

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.118.137
Truy cập hiện tại 9.114