Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Lễ ký kết chương trình phối hợp
False 1076Ngày cập nhật 09/07/2023

Ngày 05/07/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội huyện Nam Đông tổ chức ký kết chương trình phối hợp. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; đồng chí Trần Văn Hát, UVTV huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

 

Theo chương trình ký kết, 2 đơn vị phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng chính sách khác; Phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Giao dịch NHCSXH huyện; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngoài ngành hưởng ứng, ủng hộ người nghèo nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm và hỗ trợ nhân dân khi có thiên tai, dịch bệnh theo chủ trương kêu gọi, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” để tạo sức lan tỏa. Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai cho vay kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Tích cực vận động các cơ quan, đơn vị quản lý các quỹ nhân đạo, từ thiện thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH. Đồng thời huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên đia bàn huyện. Định kỳ hàng năm, hai bên tổ chức đánh giá sơ kết, kết quả tổ chức thực hiện. Sau 3 năm, 5 năm tiến hành đánh giá tổng kết và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.318.335
Truy cập hiện tại 288