Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tổ chức phiên họp định kỳ quý III năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ.
False 2022Ngày cập nhật 25/10/2022

      Chiều ngày 13/10/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nam Đông tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Đồng chí Dương Thanh Phước – Thường vụ Huyện ủy (TVHU), Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

 

         Hội nghị đã nghe ông Hoàng Minh Tứ, Giám đốc NHCSXH huyện báo kết quả hoạt động quý III năm 2022 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo nguồn lực Nhà nước được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Kịp thời ban hành các Văn bản chỉ đạo trên cơ sở các chủ trương, chính sách mới của Hội đồng quản trị, NHCSXH các cấp, Ban đại diện HĐQT tỉnh về nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

        Tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ để triển khai, đánh giá hoạt động tín dụng chính sách, ban hành Nghị quyết sau mỗi kỳ họp để triển khai thực hiện. Tại các phiên họp đã thảo luận đánh giá kết quả các chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH, những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục. Trong quý III/2022, NHCSXH huyện đã phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện, Phòng Dân tộc huyện, Phòng Hạ tầng kinh tế huyện rà soát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến 30/09/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 252.848 triệu đồng tăng 34.820 triệu đồng so với 31/12/2021, tương ứng tỷ lệ tăng 15,97%.

        Trong quý III năm 2022, đã thực hiện giải ngân cho 334 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn với số tiền 21.833 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. 

       Tại Hội nghị, các thành viên thảo luận và thống nhất với kết quả đạt được trong hoạt động quý III, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022 trong đó trọng tâm là thực hiện cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và thông qua Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý III năm 2022.

       Kết luận phiên họp, đồng chí Dương Thanh Phước – TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đánh giá cao kết quả đạt được của NHCSXH huyện, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các phòng, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác, NHCSXH huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nhiệm vụ về tín dụng chính sách trong quý IV năm 2022. Phối hợp với NHCSXH huyện để triển khai cho vay chương trình hộ DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, Chương trình cho vay nhà ở xã hội. Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai, rà soát ngay các hộ vay đủ điều kiện thụ hưởng các chương trình cho hộ gia đình để thuê mua nhà xã hội, xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP tổng hợp danh sách trước ngày 20/10/2022 Báo cáo Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.990.685
Truy cập hiện tại 4.388