Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
False 9868Ngày cập nhật 01/10/2022

Rút ngắn thời hạn cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ngày 23/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, một bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Giấy chứng nhận) gồm: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định; Danh sách các chức danh và hợp đồng lao động kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo chức danh; và Bản chính hoặc bản sao Phương án khai thác cảng biển của doanh nghiệp cảng theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận và gửi đến doanh nghiệp cảng, rút ngắn 3 ngày làm việc so với quy định hiện hành. Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận cũng giảm xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thay vì 05 ngày làm việc theo quy định cũ).

Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải (Giấy xác nhận) bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định (với trường hợp thay đổi thông tin về doanh nghiệp); Bản chính Giấy xác nhận (với trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn sử dụng, bị hư hỏng).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

Tập tin đính kèm:
Tân Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.707