Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện.
False 6538Ngày cập nhật 08/09/2022

Ngày 06/9/2022 UBND huyện ban hành Công văn Chỉ đạo v/v tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện.

Tập tin đính kèm:
Bạch Đức Bình (phòng TN&MT
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.477
Truy cập hiện tại 4.694