Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 3984Ngày cập nhật 08/09/2022

Ngày 28/4/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 674/KH-HĐPH về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 09/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 09/10/2022.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.968.920
Truy cập hiện tại 3.637