Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết 20 năm Nghị định 78 của Chính Phủ
False 1164Ngày cập nhật 22/07/2022

Ngày 20/7, huyện Nam Đông tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. 

Hiện nay, NHCSXH huyện Nam Đông đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng ưu đãi trên đại bàn huyện. Sau 20 năm hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đạt 243.585 triệu đồng, tăng hơn 25 lần so với khi mới thành lập, bình quân mỗi năm tăng 12%. Nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước hết sức cần thiết đối với phát triển kinh tế của địa phương, là "đòn bẩy" quan trọng giúp bà con có cơ hội thoát nghèo. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tiếp tục triển khai tốt các biện pháp để quản lý nguồn vốn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận với các chính sách tín dụng ưu đãi. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ vay vốn, tuyên truyền sâu rộng đến các hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao ý thức trả nợ, trả lãi để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng giấy khen các cấp vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

 

Tiến Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 273