Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hệ thống biểu mẫu hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
False 16472Ngày cập nhật 26/06/2022

Ngày 28 tháng 3 năm 202Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; theo đó có 03 biểu mẫu thực hiện, gồm:

Mẫu số 01

Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu số 02

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

(Đối với người lao động đang làm việc)

Mẫu số 03

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

 

(Chi tiết tại file biểu mẫu kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Đặng Giang Chữ
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.431
Truy cập hiện tại 139