Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay năm 2022 cho Ban quản lý tổ TK&VV
False 700Ngày cập nhật 09/06/2022

Thực hiện kế hoạch tập huấn năm 2022 cho cán bộ ngoài hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Trong tháng 5/2022, NHCSXH huyện Nam Đông đã phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay cho 238 học viên là Tổ trưởng và Tổ phó tại các Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại 10 xã, thị trấn

       Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo và cán bộ NHCSXH huyện được phân công tập huấn đã phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới và hướng dẫn các học viên nắm vững nghiệp vụ để triển khai hiệu quả đến người thụ hưởng và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt trong đợt tập huấn năm nay, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH đã phổ biến, triển khai các chương trình tín dụng trong gói hỗ trợ theo NQ 11 được thực hiện tại NHCSXH huyện bao gồm:

      - Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc là theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.

      - Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. 

      - Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 và các văn bản liên quan.

      - Triển khai Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025).

       Thông qua các lớp tập huấn này, Ban quản lý Tổ TK&VV sẽ được NHCSXH trang bị và củng cố vững hơn các nghiệp vụ về quản lý vốn vay nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; nắm bắt kịp thời các chương trình đang triển khai tại NHCSXH để chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người dân có vốn sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tính đến ngày 31/5/2022, Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình vay vốn tại NHCSXH huyện Nam Đông đạt 230.240 triệu đồng với 4.585 khách hàng còn dư nợ, ủy thác qua 119 Tổ TK&VV. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,017%, chất lượng Tổ TK&VV ngày càng ổn định và bền vững, trên 95% tổng số tổ TK&VV xếp loại Tốt, không có Tổ TK&VV xếp loại Trung bình hoặc yếu.

Đặng Văn Tấn, PGD NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.708.161
Truy cập hiện tại 7.803