Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
False 420Ngày cập nhật 09/06/2022

Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

1. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất (HTLS)

     Khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có các khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất (HTLS) theo quy định và chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay (tính đến 29/5/2022).

2. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

  1. Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.
  2. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa 3 nghìn tỷ đồng
  3. NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.
  4. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.
  1.  Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

  Khách hàng vay vốn được HTLS khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

   a. Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

-  Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

-  Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

-  Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

   b.  Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

  4. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất

         a. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.

   b. Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

   c. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

 5. Về phương thức hỗ trợ lãi suất:

        Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

        Định kỳ hằng tháng hoặc khi khách hàng vay vốn trả nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội tính số tiền hỗ trợ lãi suất của khoản vay và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

Số liệu đến ngày 31/5/2022, Tổng dư nợ cho vay các chương trình của NHCSXH huyện Nam đông đạt 230.240 triệu đồng với 4.585 khách hàng còn dư nợ tăng 14.162 triệu đồng so với đầu năm 2022. Doanh số cho vay 05 tháng đầu năm 2022 đạt 42.997 triệu đồng với 1.011 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ là 39.515 triệu đồng với 974  khách hàng.

 

Đặng Văn Tấn, PGD NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.707.985
Truy cập hiện tại 7.711