Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Nam Đông
False 7237Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 22/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức  của Phòng Nội vụ huyện Nam Đông. 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 7.156