Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chính phủ vừa có Quyết định điều chỉnh mức vay cho Học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/01 tháng
False 5210Ngày cập nhật 09/04/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với Học sinh sinh viên (HSSV). 

 

Theo đó, từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay Học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

1- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

2- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

3- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Về hộ có mức sống trung bình, căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 về Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, hộ có mức sống trung bình tại khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng; tại khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19.5.2022, NHCSXH, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19.5.2022.
Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và HSSV, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết.

Đến ngày 31/3/2022 Tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV tại NHCSXH huyện Nam Đông là 5.778 triệu đồng với 182 khách hàng đang còn dư nợ. Việc nâng mức cho vay HSSV của Chính phủ sẽ giúp nhiều HSSV mạnh dạn vay vốn để học tập, thực hiện khát vọng đến chân vào Giảng đường Đại học của nhiều sinh viên trên địa bàn miền núi huyện Nam Đông.

Đặng Văn Tấn, NHCSXH huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.488.011
Truy cập hiện tại 3.176