Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường giám sát các cửa hàng xăng dầu trong tuân thủ các quy định về giờ bán hàng, chất lượng, số lượng, giá bán lẻ.
False 7537Ngày cập nhật 03/03/2022

Thực hiện Công văn số 1762/UBND-CT ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 362/SCT-TM&XNK của Sở Công Thương về triển khai Công điện số 160/CĐ-TTG ngày 22/02/2022  của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu xăng dầu cho thị trường trong nước.

UBND huyện ban hành Công văn số 277/UBND-KTHT ngày 03/3/2022  về việc triển khai Công điện số 160/CĐ-TTG ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan giám sát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đối với việc tuân thủ các quy định về giờ bán hàng, chất lượng, số lượng, giá bán lẻ... và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có).

Nội dung chi tiết: Đính kèm Công văn số 277/UBND-KTHT ngày 03/3/2022./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.739
Truy cập hiện tại 3.948