Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tín dụng chính sách xã hội
Ngày 26.4.2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025). Nghị định dành 2 Chương quy định cụ thể về cho vay hỗ trợ đất ở (Chương II) và nhà ở (Chương III). Theo đó, đối tượng vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở bao gồm: Hộ nghèo DTTS; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi.  
Ngày 25 và 26/4/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh - Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của BĐD HĐQT NHCSXH huyện Nam Đông, đồng thời trực tiếp kiểm tra giám sát công tác điều hành, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại 02 xã Hương Lộc và Hương Phú.  
Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Nhằm giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện mua máy tính để học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-19.  
Chiều ngày 14/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nam Đông tổ chức phiên họp định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Đồng chí Dương Thanh Phước – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.  
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.  
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với Học sinh sinh viên (HSSV).   
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.488.011
Truy cập hiện tại 3.154