Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phòng, Chống tham nhũng
Ngày 06/2/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 để triển khai trên địa bàn huyện.
Căn cứ vào Điều 51 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định như sau:  
Căn cứ vào Điều 51 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định như sau:
Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Ngày 29/11/2022 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 253/HK-UBND để triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2022. Chi tiết Kế hoạch và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo tại File đính kèm./.
Chi tiết tại các file đính kèm./.
Luật Phòng, Chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 Chi tiết tại File kèm theo./.
Thực hiện quyết liệt yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, liên tục trong thời gian ngắn gần đây, hàng loạt vụ án về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận xã hội tiếp tục được đưa ra ánh sáng của luật pháp và công luận.
 Ngày 06/4/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (viết tắt là Kết luận 10), Bộ Chính trị kết luận như sau: 
Quý độc giả nghiên cữu Những bài viết đặc sắc về Ngành Thanh tra qua các thời kỳ tại link sau: https://thanhtra.gov.vn/chuyen-e-76-nam  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.968