Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng, Chống tham nhũng
Quý độc giả nghiên cữu Những bài viết đặc sắc về Ngành Thanh tra qua các thời kỳ tại link sau: https://thanhtra.gov.vn/chuyen-e-76-nam  
Trong mọi thời lỳ, mọi hoàn cảnh lịch sử và điều kiện xã hội, tham nhũng luôn là mối nguy hại đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. Thời đại phong kiến Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Cùng tìm hiểu chính sách pháp luật dưới thời phong kiến về phòng, chống tham nhũng:
(ĐCSVN) – Nhấn mạnh về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Hưởng ứng cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động, ngày 09 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Nam Đông triển khai phát động hưởng ứng cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
Quý độc giả vui lòng tải Đề thi, bài dự thi và thể lệ của cuộc thi  "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" tại Tập tin đính kèm dưới đây./.       
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tham dự và chủ trì buổi phát động.  
Trong khuôn khổ Dự án cấp vùng của UNDP về “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN”, sáng 01/09, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý hoàn thiện Dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát “Nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực vận tải đường bộ ở Việt Nam”. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải chủ trì Hội thảo.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 123