Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Mời tham gia tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 02 khu nhà đất
False 7108Ngày cập nhật 09/04/2024

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông tại Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông để thực hiện đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu nhà đất Trạm y tế xã Hương Phú (cũ), huyện Nam Đông;

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông thông báo mời các tổ chức có chức năng thực hiện xác định giá để biết, tham gia xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 02 khu nhà đất, cụ thể như sau: 

 

I. Một số thông tin cơ bản 02 khu nhà đất cần xác định giá như sau:

1. Khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông tại Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông:

- Tên khu nhà đất: Khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

- Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 127, tờ bản số 15, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông (cạnh đầu cầu Khe Tre; thửa đất giáp đường Khe Tre và đường Đại Hóa).

- Diện tích khu đất đấu giá: 1.382,6 m2

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà 02 tầng với tổng diện tích xây dựng 209,1 m2 , tổng diện tích sàn là 464,2 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (thực hiện dự án).

- Hình thức: Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá bán tài sản trên đất, cho thuê đất 50 năm thu tiền một (01) lần cho cả thời hạn thuê để Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

2. Khu nhà đất Trạm y tế xã Hương Phú (cũ), huyện Nam Đông:

- Tên khu nhà đất: Khu nhà đất Trạm y tế xã Hương Phú (cũ), huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Địa chỉ: xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 48, tờ bản số 53, xã Hương Phú, huyện Nam Đông (gần với ranh giới địa giới hành chính thị trấn Khe Tre – Hương Phú, tuyến đưởng Tỉnh lộ 14B rộng 26m).

- Diện tích khu đất đấu giá: 426.9 m2;

- Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm nhà cấp 4 cũ, có diện tích xây dựng: 110,0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức: Bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất ở thông qua đấu giá.

II. Thành phần Hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn giá gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất bao gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 02 khu nhà đất nói trên kèm theo dự toán xác định giá đối với mỗi khu nhà đất;

- Hồ sơ năng lực: Văn bản, tài liệu chứng minh đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá của tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá theo quy định tại Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;

Các đơn vị tư vấn quan tâm, gửi Hồ sơ về Trung tâm Phát triển quỹ đất trước ngày 19/4/2024. Sau thời hạn nêu trên, căn cứ hồ sơ nhận được Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tổ chức xét chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện xác định giá theo quy định.

III. Về mức phí thẩm định giá: Theo thoả thuận giữa 02 bên, phù hợp với quy định hiện hành.

IV. Địa điểm liên hệ cung cấp thông tin liên quan và tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Phát triển quỹ đất; địa chỉ: Số 189 đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Trân trọng thông báo./.                    

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.118.928
Truy cập hiện tại 9.639