Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông báo bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
False 19795Ngày cập nhật 09/12/2023
Vị trí nhà khách

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông phối họp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông tại Tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà, đất Nhà khách huyện Nam Đông.
2. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
3. Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa số 127, tờ bản số 15, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
4. Diện tích khu đất đấu giá: 1.382,6 m2;
5. Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá: Gồm 01 khu nhà 02 tầng với tổng diện tích xây dựng 209,1 m2, tổng diện tích sàn là 464,2 m2.

6. Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 7.404.151.000 đồng (Bảy tỷ, bổn trăm lẻ bổn triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn./.). Trong đó:
- Giá trị quyền sử dụng đất: 5.149.000đồng/m2 X 1.264,7m2 = 6.511.940.300
đồng.
- Giá trị tài sản trên đất: 892.210.968 đồng.
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.
Mửc thu tiền đặt trước: 1.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng);
-  Bước giá: 370.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.568
Truy cập hiện tại 331