Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh
False 11197Ngày cập nhật 18/11/2023

Ngày 08/11/2023, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2657/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh, và UBND cấp huyện)./.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.710