Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường
False 6902Ngày cập nhật 10/09/2022

        Ngày 21/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn Sở.

Để hưởng ứng tham gia Hội thi đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng theo kế hoạch đề ra; ngày 22/7/2022, Giám đốc Sở đã có Công văn số 2510/STNMT-VP yêu cầu Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai Kế hoạch 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 65/QĐ-BTCHT ngày 25/5/2022 của Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; đồng thời, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức hưởng ứng tham gia Hội thi đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn Sở để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

       Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022, gồm:

       - Đợt 1: Tuần đầu tiên của tháng 8, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022.

       - Đợt 2: Tuần thứ hai của tháng 8, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022.

       - Đợt 3: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022.

       - Đợt 4: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

       Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

       Đồng thời, giao trách nhiệm Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có ít nhất 01 đề tài sáng kiến, giải pháp mới trong công tác thực hiện CCHC để tham gia dự thi.

       Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng phong trào thi đua đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác CCHC trong toàn Sở./.

Nguồn: Sở TNMT

 

Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 3.225