Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1594/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh
False 13358Ngày cập nhật 16/07/2022

Ngày 07/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố Về việc ủy quyền tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 

Ngày 07/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1594/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố Về việc ủy quyền tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.474.933
Truy cập hiện tại 758