Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020
False 6560Ngày cập nhật 10/09/2021

V/v báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020

Qua rà soát báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện, đến nay:

- Hai xã Hương Sơn và Hương Hữu chưa tiến hành chi trả thiệt hại cho người dân.

- Xã Thượng Nhật chưa chi trả phần kinh phí Uỷ ban Mặt trận tổ quốc VN huyện hỗ trợ với số kinh phí: 68.600.000 đồng. 

- Xã Thượng Long chưa chi trả phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ với số tiền: 122.120.000 đồng.

- Các xã còn lại: xã Hương Phú, Thượng Lộ, Thượng Nhật, Hương Xuân, Thượng Long đang tiến hành chi trả. Riêng 03 đơn vị thị trấn Khe Tre, xã Hương Lộc và xã Thượng Quảng đã hoàn thành chi trả.

(có biểu chi tiết kèm theo)

Nhằm hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại do thiên tai kịp thời, tránh chậm trễ ảnh hưởng đến quyết toán ngân sách với Sở Tài chính. UBND huyện yêu cầu UBND các xã khẩn trương tiến hành chi trả đến ngày 26/6/2021 và quyết toán kinh phí gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 30/6/2021, để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính tỉnh.

Hồ sơ gửi kèm thực hiện theo Công văn số 663/UBND-TCKH ngày 02/6/2021 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.  

Sau thời gian nêu trên, đơn vị nào không gửi báo cáo làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.759