Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 02 Năm 2020 của UBND huyện Nam Đông
False 16824Ngày cập nhật 19/03/2020

TT

Nội dung

Cơ quan

tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

 

A

Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo

I

Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo thông qua UBND huyện

1

Phương án, cắm mốc, san lấp mặt bằng Cụm công nghiệp Hương Hòa

Phòng

KT-HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

3

Tổng kết Ngị quyết số 21-NQ/HU ngày 04/4/2014 của Huyện ủy về làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

4

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Phòng TC-KH

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

II

Kế hoạch, Báo cáo, Chương trình, Quyết định thông qua Chủ tịch, các PCT UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 3

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

2

Kế hoạch công tác Dân quân Tự vệ năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng  02

 

3

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

4

Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

5

Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ dân sự huyện theo Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

6

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

7

Kế hoạch tuyên truyền các văn bản luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2020

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

8

Kế hoạch Xây dựng chợ văn minh thương mại 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

9

Kế hoạch kiểm tra chất lượng các trạm thu, phát sóng trên địa bàn huyện có chiều cao <75m năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

10

Kế hoạch phát triển Công nghiệp, TTCN dịch vụ năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

11

Kế hoạch Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

12

Kế hoạch tuyên truyền Đề án 452 về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

13

Kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch về dân cư năm 2020

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

14

Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

15

Kế hoạch về truyền thông và Trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo năm 2020

Phòng Tư pháp

 

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

16

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2020

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

17

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

18

Kế hoạch công tác Gia đình năm 2020

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

19

Kế hoạch triển khai thực hiện các Phong trào năm 2020

Phòng VH-TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

20

Kế hoạch tập huấn ứng dụng CNTT tại các xã, thị trấn năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

21

Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng CNTT năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

22

Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT tại các phòng ban, các xã, thị trấn năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

23

Kế hoạch họp trực tuyến cấp huyện – xã năm 2020

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

24

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg về hỗ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ công cụ sản xuất, chăn nuôi và một số chính sách

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

25

Kế hoạch kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản

Thanh tra huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

26

Kế hoạch phòng chống dịch Corona

Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

III

Chỉ thị ban hành trong tháng

 

1

Chỉ thị về công tác DQTV, Giáo dục QP-AN và một số mặt công tác QS, QP địa phương năm 2020

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

2

Chỉ thị công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao LLVT huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

3

Chỉ thị tổ chức, kiện toàn Ban Xây dựng cơ sở huyện

Ban CHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

4

Chỉ thị về phòng chống dịch Corona

Phòng Y tế

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

B

Các cuộc họp, Hội nghị do UBND huyện chủ trì và các buổi Lễ lớn

 

I

Các Hội nghị, cuộc họp

 

1

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Kinh tế - Hạ tầng

Phòng KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

2

Tổng kết công tác Bảo vệ rừng - Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

II

Các buổi Lễ

 

1

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày thành lập Đảng CSVN (03/02)

Văn phòng, Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân ngày Tết cổ truyền

Phòng LĐ-TB&XH

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

3

Lễ Giao nhận quân năm 2020

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp

1

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn

Trung tâm DVNN; UBND các xã, thị trấn

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

2

Triển khai đề án làm giàu rừng và phát triển LSNG năm 2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02-03

 

3

Phát động phong trào làm vườn năm 2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02-03

 

4

Triển khai tiêm phòng vụ Xuân cho đàn gia súc, gia cầm

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

5

Triển khai phương án chống hạn vụ Đông xuân

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

6

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa nước và cây cao su

Phòng NN&PTNT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

7

Chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch các Cụm công nghiệp (thành lập và quy hoạch)

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

8

Triển khai Kế hoạch xây dựng chợ văn minh thương mại  và ATTP 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

9

Triển khai nhiệm vụ phát triển CN, TTCN, ngành nghề nông thôn năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

10

Quản lý, giám sát hoạt động vận chuyển rác và vận hành BCL rác Hương Phú

Phòng TN&MT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 02

 

11

Kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản

Phòng TN&MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

12

Triển khai Kế hoạch Khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2020

Phòng

KT&HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

II

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

1

Tăng cường các biện pháp hạn chế học sinh bỏ học dịp trước và sau Tết Nguyên đán

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

2

Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng dạy học và Đề án nâng cao chất lượng giao dục và đào tạo học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Phòng GD&ĐT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

3

Triển khai thực hiện các hoạt động Phong trào năm 2020

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

4

Triển khai thực hiện các hoạt động thuộc công tác Gia đình năm 2020

Phòng VH&TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

5

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

6

Triển khai công tác phòng chống dịch, nhất là dịch Corona; phòng chống suy dinh dưỡng

Phòng Y tế

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

7

Báo cáo tổng hợp các chính sách dân tộc vùng Dân tộc – Miền núi

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

8

Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KTXH, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào DTTS năm 2020

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

9

Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo các xã, thị trấn do Tổ chức Phuc’s Fon tài trợ

Phòng Dân tộc

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

10

Tổ chức vận động đợt 02 HMTN

Hội Chữ thập đỏ

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

11

Tổ chức giải Việt dã truyền thống

Trung tâm VH, TT và TT

Đ/c Dương Thanh Phước

Tháng 02

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, Nội chính

1

Tiếp tục tăng cường đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông để hạn chế tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn

Công an huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

2

Chuẩn bị tốt các nội dung Lễ giao nhận quân và Lễ ra quân huấn luyện năm 2020

BCHQS huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

3

Tuyên truyền Đề án 452 về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

4

Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu hộ tịch về dân cư

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

5

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

6

Truyền thông và Trợ giúp pháp lý cho các xã, thôn nghèo

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

7

Kiểm tra công tác tư pháp các xã, thị trấn

Phòng Tư pháp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

8

Triển khai kế hoạch Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

9

Triển khai kế hoạch hoạt động Hội đồng GDQP-AN

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

10

Triển khai công tác bảo đảm Quốc phòng, phòng không nhân dân

BCH Quân sự huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 02

 

 

Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.495.619
Truy cập hiện tại 10.375