Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
False 2595Ngày cập nhật 12/03/2021

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thừa Huế ban hanh Quyết định số 162-QĐ-UBMT-BTT ngày 01 tháng 3 năm 2021 thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.798.829
Truy cập hiện tại 86