Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND
V/v công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử huyện Nam Đông ban hành Nghị quyết số 22/NQ-UBBC ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thừa Huế ban hanh Quyết định số 162-QĐ-UBMT-BTT ngày 01 tháng 3 năm 2021 thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử huyện Nam Đông đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/02/2021 về địa điểm và tiếp nhận hồ sơ ứng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Văn bản họp nhất số 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 16/12/2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.488.011
Truy cập hiện tại 3.179