Tìm kiếm
Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thừa Huế ban hanh Quyết định số 162-QĐ-UBMT-BTT ngày 01 tháng 3 năm 2021 thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử huyện Nam Đông đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/02/2021 về địa điểm và tiếp nhận hồ sơ ứng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026
Văn bản họp nhất số 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 16/12/2019
Ngày 19/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Để phục vụ các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dụng của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách "Hỏi - Đáp về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.538
Truy cập hiện tại 1.884