Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 4598Ngày cập nhật 03/05/2022

                                                              Mục tiêu cụ thể

                                                              Giai đoạn 1: Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022

 

STT

Đối tượng

Tỷ lệ Người nộp thuế (NNT) sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đang hoạt động

1

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT chuyển đổi từ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính lên số Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

70%

2

Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

30%

3

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

50%

 

 

                                                       Giai đoạn 2: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022

 

STT

Đối tượng

Tỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đang hoạt động

1

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT chuyển đổi từ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính lên số Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

100%

2

Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

50%

3

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

70%

 

 
                                                                         Giai đoạn 3: Từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022

 

STT

Đối tượng

Tỷ lệ NNT sử dụng HĐĐT/ trên tổng số NNT đang hoạt động

1

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

100%

2

Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký HĐĐT và sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính

100%

 

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 15/3/2022 phải thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính ngay từ khi mới thành lập (nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử).

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.530
Truy cập hiện tại 1.602