Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025
False 2628Ngày cập nhật 16/04/2022

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đe án phát triến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Nam Đông

(có file điện tử kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.095.321
Truy cập hiện tại 9.233