Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025
False 2625Ngày cập nhật 16/04/2022

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (viết tắt là XTTM) nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động XTTM tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (viết tắt là doanh nghiệp) tham gia các chương trình XTTM trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái XTTM số; thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng, phát triển Hệ sinh thái XTTM số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, nhằm hướng tới sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp...

(có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.696.160
Truy cập hiện tại 1.962