Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ CHÍNH QUYỀN SỐ CẤP HUYỆN
False 3253Ngày cập nhật 09/04/2022

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh thừa thiên huế về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền số các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thực hiện đảm bảo các tiêu chí chính quyền số, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo các tiêu chí được giao theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.695.276
Truy cập hiện tại 1.463