Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
False 16100Ngày cập nhật 29/05/2019

Ngày 29/5/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ban hành Công văn số 78/TCKH về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2019. Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý, bổ sung vào bản dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn, Trương mục: Biểu mẫu điện tử).

Văn bản tham gia góp ý gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 16 giờ ngày 03/6/2019. Ngoài góp ý chính thức bằng văn bản, đề nghị gửi bằng file điện tử theo địa chỉ: tckh.namdong@thuathienhue.gov.vn. Nếu quá thời gian nói trên, Quý cơ quan, đơn vị nào không gửi nội dung tham gia góp ý thì xem như thống nhất với nội dung dự thảo./.

Phòng Tài chính – Kế hoạch trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.110.848
Truy cập hiện tại 6.729