Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
False 17295Ngày cập nhật 13/05/2019

Ngày 08 \/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành Công văn số 365/UBND-TNMT về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam (sau đây gọi là Giải thưởng) là Giải thưởng chính thức, duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường được xét tặng 02 năm một lần trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 được tổ chức trang trọng vào dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tháng 9 năm 2019). 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn đề xuất cá nhân, tổ chức, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng theo mẫu ban hành tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/5/2019 tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.111.005
Truy cập hiện tại 6.787