Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
False 19823Ngày cập nhật 04/05/2019

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 335/UBND-NV hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Việc đánh giá và phân loại CBCCVC được UBND huyện triển khai căn cứ theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào nội dung văn bản và các biểu mẫu để triển khai thực hiện (file biểu mẫu đính kèm)./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.478.373
Truy cập hiện tại 2.561