Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Biểu mẫu đăng ký chữ ký số các trường (Lần 2)
False 15287Ngày cập nhật 19/02/2019

Các trường học trên địa bàn thuộc huyện quản lý

          Đăng ký thông tin của tổ chức, Hiệu trưởng, các Hiệu phó và cán bộ kế toán để cấp chữ ký số và điền đầy đủ thông tin vào 02 mẫu Excel gửi kèm. Mẫu đăng ký chữ ký số của cá nhân và tổ chức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện tại địa chỉ: namdong.thuathienhue.gov.vn, chuyên mục “Biểu mẫu điện tử”;

          Lưu ý: Thông tin đăng ký phải chính xác theo mẫu, phải sử dụng địa chỉ thư công vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cung cấp (Không chấp nhận thư điện tử như: Gmail, Yahoo mail, …). Nếu cá nhân, tổ chức chưa có thư công vụ liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được cấp. Đối với tổ chức phải cung cấp thêm Mã số thuế.

          Văn bản giấy đăng ký gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) và 02 file Excel gửi qua địa chỉ thư công vụ pahai.namdong@thuathienhue.gov.vn trước ngày 26/02/2019 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí: Phan Anh Hải – Chuyên viên CNTT Văn phòng HĐND và UBND huyện; số điện thoại: 0905 471 115 để phối hợp thực hiện.

LƯU Ý: CÓ KÈM THEO CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NAM ĐÔNG.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.476.890
Truy cập hiện tại 1.714